جریان عاشقانه ها

برای فرزندان قلمم…

از سه فرزند قلم آیلین عبدی تا به اکنون بخوانید…
همه‌ی اثرات یک هنرمند هرگز در یک سطح قرار ندارند!
هر اثر هنری جایگاه ویژه‌ی خودش را برای خالقش دارد.
درخشش آثار موجب افتخار نویسنده هستند.💫

در جمعه‌های آخر هفته خود حقیقی‌ات را پیدا کن…

زندگــی یعنــی بنشــینی در کنــج جمعه هــای آخــر هفتــه و برگ‌هــای روزگارت را ورق بزنــی و واژه بــه واژه‌اش را بــا عمــق روحــت حــس کنــی… شــادی‌هایت را بــا قهقهه‌هایــی از جنــس رفاقــت جداکنــی و بگــذاری درگوشـه‌ای محفـوظ بمانـد. غصه‌هایـت را هـم بـا خـودکاری از جنـس پیـروزی، امضـا کنـی و اجـازه دهـی آن‌هـا هـم بـا همـان […]

پاییز و دلبری‌هایش…

متنی از کتاب جریان عاشقانه‌ها می‌خواهم پاییز امسال را جاودان تر کنم. آری می‌خواهم عقربه های احساساتم را روی حالی متفاوت کوک کنم! حالی ساده و خوب! می خواهم هر بار که دل آسمان در عصر های پاییزی می‌گیرد و دوست دارد کسی همراهش شود تا دلتنگی هایش را بچکاند بر زمین، روحم را آزادانه […]

آغاز زمستان ۹۹…

  دلم می‌خواهد در سکوتی محسوس و تاریکی ای مبهم که سرمایی استخوان شکن در هوا حاکم است به استقبال زمستان بروم و در کنجی بسیار دور افتاده با او خلوت کنم ، من و زمستان … زمستان بلد است که عاشقانه های شتاب زده ای که در پاییزی شعله اشان را در قلبم روشن […]

جریان عاشقانه ها در سکوی چاپ سوم…

جریان عاشقانه ها کتابی است که عصاره‌ی عشق را در آن چکانده ام! او فرزند بهار است، متولد یکم اردیبهشتِ بهشتی سال ۹۸ …جریان عاشقانه ها در سکوی چاپ سوم!📘 با حمایت بی‌دریغ شما خوانندگان عزیز و همراهیِ نابِ انتشارات همیشه در اوج نسل روشن و ناشر قویِ این نشر و همچنین طراحی چشمگیر و […]

بهاران زندگی…

توصیف بهاران زندگی در کتاب جریان عاشقانه‌ها زیبا و کوتاه به لذت بردن از لحظات در این فصل ناب با چاشنی رفاقت می پردازد💌

امن ترین نقطه دنیا…

برای آرامش دل ها بیایید کمی خودمان را حس کنیم، برای رسیدن به آرامش فقط خودمان می توانیم به داد خودمان برسیم❤
باید امن ترین نقطه دنیا را با قدرت عاشقانه هایمان پیدا کنیم …
صفحه 43 کتاب جریان عاشقانه ها به قلم آیلین عبدی به تمثیل این احوالات می پردازد…
این متن را با نهایت لذت می خوانیم

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز