جریان عاشقانه ها
جریان عاشقانه ها

آغاز زمستان ۹۹…

زمستان گویی تجربه دارد که با قلب انسان چگونه مدارا کند!.
بخشی از کتاب جریان‌عاشقانه‌ها…

ادامه مطلب »
جریان عاشقانه ها

امن ترین نقطه دنیا…

برای آرامش دلهایمان کمی تلاش کنیم‌
باید امن ترین نقطه‌ی دنیا را با قدرت عاشقانه‌هایمان پیدا کنیم.
قسمتی از کتاب جریان‌عاشقانه‌ها با چاشنی تنهایی…

ادامه مطلب »