جریان عاشقانه ها

امن ترین نقطه دنیا…

برای آرامش دل ها بیایید کمی خودمان را حس کنیم، برای رسیدن به آرامش فقط خودمان می توانیم به داد خودمان برسیم❤
باید امن ترین نقطه دنیا را با قدرت عاشقانه هایمان پیدا کنیم …
صفحه 43 کتاب جریان عاشقانه ها به قلم آیلین عبدی به تمثیل این احوالات می پردازد…
این متن را با نهایت لذت می خوانیم

بُرِشی از جریان عاشقانه ها

باید گاهی وقت ها عاشقانه هایت را درون شیشه قلبت نهان کنی… آنقدر با احساس درون افکارت آنهارا بفشاری که آرام آرام وجودت را فرا گیرند این را بدان که آدم هایی که در عاشقانه های تو نقش بسته اند افرادی هستند که روحت با آنها آرام است باید آنقدر با محبت آنهارا در ناب […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز