جریان عاشقانه ها

برای فرزندان قلمم…

همه‌ی اثرات یک هنرمند هرگز در یک سطح قرار ندارند.
چه احساسی می‌تواند مشوقِ نگارنده در هنگام نگارش باشد؟
هر اثر هنری جایگاه ویژه‌ی خودش را برای خالقش دارد.
درخشش آثار موجب افتخار نویسنده هستند.

امن ترین نقطه دنیا…

برای آرامش دلهایمان کمی تلاش کنیم‌
باید امن ترین نقطه‌ی دنیا را با قدرت عاشقانه‌هایمان پیدا کنیم.
قسمتی از کتاب جریان‌عاشقانه‌ها با چاشنی تنهایی…

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز