مسیر نویسندگی

اگر کسی هنر تو را درک نمی کند، هرگز غمگین نشو…

برای اینکه حال دلمان با نوشتن خوب باشد، باید بتوانیم به وسیله حرف زدن گاهی نوشته هارا ارائه کنیم، البته به حضور کسانی که وجودشان آرامش است نه سلب آرامش…
برای پیدا کردن آن آدم های سراسر آرامش در زندگی می کوشیم، تا حال دلمان خوب شود…
و از سایر افراد که نمی خواهند هنرمان را بفهمند هم دوری می کنیم …

تکیه به حضور فردی کامل!

برای پیروزی در مسیر وسیع نوشتن، ابتدا از حضور کسی که روح قلم شمارا تقویت کند مطمئن شوید!
اگر کسی باشد که شما با نوشتن لبخندش را نظاره کنید بی شک مسیر برای شما شیرین تر می شود…

از انشا نویسی تا چاپ کتاب

در دوران راهنمایی در مدرسه همه از انشا هایی که می نوشتم تمجید و تعریف می کردند … این روند ادامه داشت تا به زمانی که رفتم کلاس نهم یا همان سوم راهنمایی! در صفحه اجتماعی ام در اینستاگرام متن ها و دلنوشته هایی می نوشتم که مخاطب های بسیاری داشت این امر موجب شد […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز