مسیر نویسندگی
مسیر نویسندگی

آفتابِ دید مثبت…

اتفاقات بد و اخبار ترسناک و غمبار همیشه و همه‌جا هست و ما همیشه طعمه‌ی این اخبار هستیم.
جدی گرفتن این اخبار واجب است اما زندانی شدن در آن‌ها اشتباهی جبران ناپذیر است.
پس چگونه با این اخبار مواجه شویم؟
سختی‌هارا چگونه بپذیریم؟

ادامه مطلب »
مسیر نویسندگی

قلب اثرگذاری می‌آورد…

چرا قلب اثرگذاری دارد؟
چرا در هر رابطه‌ای اعم از روابط کاری، باید ابتدا اعتماد را جاری سازیم؟
فرمان نهایی هر تصمیم چگونه صادر می‌شود؟

ادامه مطلب »