مسیر نویسندگی

کتاب ساحل بی‌کران عشق، اثر مشارکتی!…

چرا سومین اثر آیلین عبدی یک کتابِ مشترک نگارش شده است؟
چرا آیلین عبدی از کار این شراکتی ناراضی است و توصیه می‌کند در امورات مشارکتی و انتخاب شریک بسیار هوشیار باشید؟
کتاب مشترک آیلین عبدی با عنوان ساحل بی‌کران عشق چگونه کتابی است؟
آیا اختلاف سلیقه و نظر در کارهای مشارکتی بنا بر بد بودن شخصیت طرفعین است؟

پاسخ به همه‌ی این سوالات را از زبان آیلین عبدی نویسنده‌ی این کتاب مشترک بخوانید.

کتاب جاده‌‌ای به مقصد آسمان فراتر از مرز…

کتاب رمان جاده‌ای به مقصد آسمان نوشته‌ی آیلین عبدی، اینبار در ترکیه!
چرا نوجوان‌ها به خواندن چنین روایتی نیاز دارند؟
داستان این کتاب چگونه به کمک نوجوان ها می‌رود؟
چگونه می‌توانیم در به وجود آمدن آینده‌ای درخشان به کمک نوجوانان برویم؟

مشکلات بی‌نهایت نظام آموزشی…

چرا نظام آموزشی کشور نقش بسیار مهمی در آینده‌ی آن دارد
نوجوانان برای رسیدن به اهدافشان به حمایت چه کسانی نیاز دارند؟
آیا مانند صنایع و پیشرفت‌های ایران، سیستم آموزشی هم از گذشته تا امروزی پیشرفتی یه همراه داشته است؟
اگر در مدارس از استعدادها حمایت نشود چه نتیجه دربر خواهد داشت؟

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز