• رونمایی از کتاب جاده ای به مقصد آسمان ...
  • عشق زیباست ولی قَــدِ همین زیبایی مُـردن و زنده شدن های فراوان دارد ...

رمان جاده ای به مقصد آسمان
روایتی عاشقانه و کمی اجتماعی است . که در اوج حس عاطفانه و عاشقانه به بیان شیوا و روان به مشکلات اجتماعی امروزه نوجوانان اشاره دارد‌‌.

اگر کسی هنر تو را درک نمی کند، هرگز غمگین نشو…

برای اینکه حال دلمان با نوشتن خوب باشد، باید بتوانیم به وسیله حرف زدن گاهی نوشته هارا ارائه کنیم، البته به حضور کسانی که وجودشان آرامش است نه سلب آرامش…
برای پیدا کردن آن آدم های سراسر آرامش در زندگی می کوشیم، تا حال دلمان خوب شود…
و از سایر افراد که نمی خواهند هنرمان را بفهمند هم دوری می کنیم …

تجربه شراکتی شیرین…

همیشه اولین ها جذاب هستند و دلنشین، به ویژه اگر شیرینی تجربه حس نو را با کسی شریک شوی که چگالی وجودش سرشار از عشق است و با آرامش به محیطش پژواک می شود …

تکیه به حضور فردی کامل!

برای پیروزی در مسیر وسیع نوشتن، ابتدا از حضور کسی که روح قلم شمارا تقویت کند مطمئن شوید!
اگر کسی باشد که شما با نوشتن لبخندش را نظاره کنید بی شک مسیر برای شما شیرین تر می شود…

کمی تأمل برای راحت زیستن…

آری، اگر برای زندگی کردن تنها به ثانیه های خوب تکیه کنی نتیجه ای نمی گیری … اگر بخواهی لحظات خوب را قربانی آن لحظات تلخ کنی هم نتیجه ای نمی بینی! بلکه باید در همان لحظه ای که نفس های زندگی ارزانی ات گشته شاد باشی و بدانی لحظات دنیا گاهی به شیرینی لبخند […]

انسانیت

انسان زاده شدن در چهار پرده ….
عنوانی بود که دختر یک پیشکسوت اهل هنر برای وصف کردن حضور پدرش در آیین نکوداشتش نام برد!
همه مراسم نکوداشت استاد مهدی آب برین به یک طرف و آن دلنوشته دلنواز دخترش هم به یک طرف!
انسان زاده شدن خود به تنهایی همه ابعاد یک زندگی سالم را در بر می گیرد…

دوستی و رفاقت…

اگر همه معادلات چند مجهولی و همه مشکلات دنیا را بخواهیم یک طرف از دایره هستی بگذاریم، اما حسی عمیق به نام رفاقت در آن طرف دایره زندگی امان جایش محفوظ می ماند حسی که هر گاه به آن رجوع کنیم عشقی صادق را به قلبمان می پاشد…
دوستی یا رفاقت ماندگار ترین عنصر موجود در جهان است.
و اما قسمتی از کتاب جریان عاشقانه ها در وصف رفاقت هایی که خالص بر صفحه جهان گسترانیده شده اند…

نویسندگی همه قلب من است …

می نویسم چون نوشتن چاره ساز است من می نویسم و به نویسندگی لقب شغل را نمی دهم! من جهان نویسندگی را به اندازه افکار وسیعم گسترش می دهم♥ من حال خوب را تنها در چیدن کلمات و گره زدن آنها به هم جستجو می کنم … نوشتن در قلب من جایگاهی ندارد! بلکه نوشتن […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز