حکایت عمر…

بخوانید مصداق هایی از شعر فخر رازی فیلسوف ایرانی که می‌گوید:«سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم، آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم.»

در جمعه‌های آخر هفته خود حقیقی‌ات را پیدا کن…

زندگــی یعنــی بنشــینی در کنــج جمعه هــای آخــر هفتــه و برگ‌هــای روزگارت را ورق بزنــی و واژه بــه واژه‌اش را بــا عمــق روحــت حــس کنــی… شــادی‌هایت را بــا قهقهه‌هایــی از جنــس رفاقــت جداکنــی و بگــذاری درگوشـه‌ای محفـوظ بمانـد. غصه‌هایـت را هـم بـا خـودکاری از جنـس پیـروزی، امضـا کنـی و اجـازه دهـی آن‌هـا هـم بـا همـان […]

کتاب جاده‌ ای به مقصد آسمان فراتر از مرز…

کتاب رمان جاده‌ای به مقصد آسمان نوشته‌ی آیلین عبدی، اینبار در ترکیه!
چرا نوجوان‌ها به خواندن چنین روایتی نیاز دارند؟
داستان این کتاب چگونه به کمک نوجوان ها می‌رود؟
چگونه می‌توانیم در به وجود آمدن آینده‌ای درخشان به کمک نوجوانان برویم؟

عکسی در میان نتیجه‌ی زحمات…

#جاده‌_ای_به_مقصد_آسمان عنوان دومین کتابی است که از من منتشر شد📚 هنگامی که قلم برای نوشتن داستان بلند یا همان #رمان به دست گرفتم؛ نمی‌دانستم پس از انتشار آیا همانگونه که من می‌خواهم، روایت به نگاه مخاطب جذاب می‌شود، یا نه!؟ اما امیدی که در قلبم رخنه کرده بود من را هر لحظه مصمم تر از […]

درخشش کتاب دوم در چاپ دوم! رمان جاده‌ای به مقصد آسمان به چاپ دوم رسید.

جاده‌ای به مقصد آسمان داستانی است که من معتقدم سبک زندگی شیرینی را تداعی می‌کند. فراز و فرودهایی که شخصیت‌ها متحمل می‌شوند؛ من که خود نویسنده‌ی آن هستم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.📚 من معتقدم نوشتن داستان، غروری می‌خواهد از جنس سخاوت! باید همه‌ی آنچه ایده‌آلِ ذهنت است و شاید نتوانی در دنیای واقعی […]

جاده‌ای به مقصد آسمان در سکوی چاپ دوم…

#جاده‌_ای_به_مقصد_آسمان در سکوی چاپ دوم…📚 حوالی روزهای پایانی سال نود و هشت بود که فرآیند چاپ و نشرِ تو تمام شد و درست در روزهایی که ایران و جهان در ترس و بلاتکلیفی از کووید نوزده به سر می‌برد، به دستم رسیدی.📖 آرزو داشتم مثل فرزند اولّم «جریان عاشقانه‌ها» در #نمایشگاه_بین_المللی_تهران از تو رونمایی کنم، […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز