برای فرزندان قلمم…

از سه فرزند قلم آیلین عبدی تا به اکنون بخوانید…
همه‌ی اثرات یک هنرمند هرگز در یک سطح قرار ندارند!
هر اثر هنری جایگاه ویژه‌ی خودش را برای خالقش دارد.
درخشش آثار موجب افتخار نویسنده هستند.💫

میان قفسه‌های کتاب‌ها…

میان قفسه‌های کتابفروشی های وسیع یا کتابخانه‌ها که قدم می‌زنی، می‌بینی که علاوه بر آرامشی دوچندان، یک حس خوب با الگویی منظم در ذهنت رسم می‌شود… انسان به طور فطری به زیبایی و چیدمان مرتب علاقه دارد و هنگامی که چشمانش بلندای قفسه‌های کتاب‌هارا نظاره‌گر شوند؛ گویی انگیزه‌ای بسیار به او پژواک شده است. این […]

سازه‌های تربیتی کودکان و نوجوانان…

هرکدام از ما چگونه می‌توانیم به کمک کودکان و نوجوانانمان بشتابیم؟
نقش ما در شکل‌گیری سازه‌های تربیتی کودکان چیست؟
چرا سازه‌های تربیتی در جامعه ما سست شده‌اند؟
به قلم آیلین عبدی بخوانید:

وجود فرزندان جامعه‌ی ما ارزش خواندن این محتوای مفید را دارد!
خواهشمندم هر قشری از جامعه که هستید و با کودک و یا نوجوان سر و کار دارید؛ وقت بگذارید و بر روی متن تامل کنید…

کتاب ساحل بی‌کران عشق، اثر مشارکتی!…

چرا سومین اثر آیلین عبدی یک کتابِ مشترک نگارش شده است؟
چرا آیلین عبدی از کار شراکتی ناراضی است و توصیه می‌کند در امورات مشارکتی و انتخاب شریک بسیار هوشیار باشید؟
کتاب مشترک آیلین عبدی با عنوان ساحل بی‌کران عشق چگونه کتابی است؟
آیا اختلاف سلیقه و نظر در کارهای مشارکتی بنا بر بد بودن شخصیت طرفعین است؟

پاسخ به همه‌ی این سوالات را از زبان آیلین عبدی نویسنده‌ی این کتاب مشترک بخوانید!

حکایت عمر…

بخوانید مصداق هایی از شعر فخر رازی فیلسوف ایرانی که می‌گوید:«سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم، آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم.»

در جمعه‌های آخر هفته خود حقیقی‌ات را پیدا کن…

زندگــی یعنــی بنشــینی در کنــج جمعه هــای آخــر هفتــه و برگ‌هــای روزگارت را ورق بزنــی و واژه بــه واژه‌اش را بــا عمــق روحــت حــس کنــی… شــادی‌هایت را بــا قهقهه‌هایــی از جنــس رفاقــت جداکنــی و بگــذاری درگوشـه‌ای محفـوظ بمانـد. غصه‌هایـت را هـم بـا خـودکاری از جنـس پیـروزی، امضـا کنـی و اجـازه دهـی آن‌هـا هـم بـا همـان […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز