• امام علی علیه السلام می‌‌فرمایند:«هرکس با کتاب‌ها آرام گیرد؛ هیچ آرامشی را از دست نداده است.»
  • کتاب‌های من↓
    جریان عاشقانه‌ها
    جاده‌ای به مقصدآسمان
    ساحل بی‌کران عشق

«جهان برای بقا به نوشتن نیاز دارد.»

عشقی به وسعت دریا…

به عقیده‌ی من قدم زدن در ساحل دریا و نظاره‌ی وسعتش سرشار از آرامشی است بی مثال…
وصف حس ناب حضور در ساحل دریا و نوازش توسط نسیمش سرشار از عشقی است توصیف ناپذیر.

آفتابِ دید مثبت…

اتفاقات بد و اخبار ترسناک و غمبار همیشه و همه‌جا هست و ما همیشه طعمه‌ی این اخبار هستیم.
جدی گرفتن این اخبار واجب است اما زندانی شدن در آن‌ها اشتباهی جبران ناپذیر است.
پس چگونه با این اخبار مواجه شویم؟
سختی‌هارا چگونه بپذیریم؟

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز